FOREDRAG

Kristina holder foredrag på forespørsel fra pasientorganisasjoner, fagkonferanser, kommuner, rehabiliteringssenter, og NAV. Hun tilpasser gjerne foredrag etter ønsker av tema.

Med håp, inspirasjon og humor leverer Kristina engasjerende foredrag, hvor hun forener sin personlige historie med ulike strategier for å håndtere endring i møte med sykdom.

DET DU IKKE SER: Å LEVE MED KRONISK SYKDOM

Kristina er kjent for mange som kurs-og foredragsholder og forfatter. Dette er historien om en livskrise, og hvordan hun har snudd sykdom til en styrke, og vendt utfordringer og det vonde til noe positivt. Hun snakker åpent, ærlig og direkte om temaer innen psykisk helse. Hun berører temaer slik som skam, sosial angst, fordommer, og å leve med fatigue, smerter og  kognitive problemer.

I 2019 startet hun et erfaringsbasert nettkurs for kronisk syke, og en lukket facebookgruppe som heter «Å leve med ME: livsglede i hverdagen», hvor hun nå har over 1800 medlemmer. Hun har også gitt ut boken, «Det du ikke ser: å leve med kronisk sykdom (revidert utgave 2021),  som er basert på hennes prosess fra å være frisk og aktiv til å bli alvorlig syk, og på nytt finne en mening i livet. Kristina er utdannet innen ledelse med vekt på motivasjon og mestring, og har arbeidet mange år som erfaringskonsulent ved lærings-og mestringssenter.

Dette er et foredrag som garantert vil få deg til å bli berørt!

 

Strategier for å få til god tilrettelegging for kronisk syke

-Foredraget er basert på Kristinas mangeårige erfaring i møte med mennesker i krise og fagpersoner som møter dem. Hun har jobbet 5 år som erfaringskonsulent ved lærings-og mestringssenteret ved sykehuset i Vestfold, og vært med å bygge opp mestringskurs for ME-syke. I tillegg drifter hun nettkurs for ME-syke om aktivitetsavpassing.

Noen av temaene er (temaene kan tilpasses)

 • Å leve med utmattelse (fatigue), smerter og kognitive problemer.
 • PEM (Post-Exertional Malaise), hovedsymptomet ved ME.
 • Hva kan man gjøre når sykdommen svinger og ved tilbakefall?
 • Hvordan finne balanse mellom hvile og aktivitet?
 • Hvordan kartlegge funksjonsnivå?
 • Hva slags verktøy og hjelpemidler er nyttige?
I møte med NAV

-Mange opplever at NAV er en vanskelig instans å forholde seg til. I dette foredraget deler Kristina sine beste tips i møte med NAV, og hvordan du kan få til en god dialog. Hun har selv erfaring gjennom utredning, diagnostisering, mestringskurs, rehabilitering, omskolering, arbeidsrettede tiltak og en uføreprosess.

Dette er noen av temaene:

 • Arbeidsevne og funksjonsevne.
 • Hvordan kartlegge sitt funksjonsnivå?
 • Hva bør man være gjennom av ulike tiltak og tilbud gjennom arbeidrettede tiltak?
 • Hva gjør du om du får avslag på uføretrygd?
 • Hva kan du selv ta ansvar for i prosessen?
video

TILBAKEMELDING FRA TIDLIGERE OPPDRAGSGIVERE

Sykehuset i Vestfold, Lærings- og mestringssenteret

Kristina formidler sine perspektiver med både varme og engasjement. Hun er praktisk og tydelig i sin formidling, slik at tilhørerne får med seg mange ideer som kan utforskes. Det gis rom for spørsmål og dialog underveis. Kristina er en profesjonell formidler, med mange hjertesaker og personlige eksempler som kan inspirere til gode samtaler.

Gro Marie Woldseth

Fagkonsulent

Sandefjord kommune

Kristina bidro positivt i planleggingen og gjennomføringen av foredrag til kurs i helsepedagogikk, og var en ryddig og god samarbeidspartner. Hun belyste temaet på en pedagogisk nyttig måte og foredraget hennes ble positivt mottatt av kursdeltagerne.

Elisabeth Kehlet

Kommunepsykolog / psykologspesialist

Norges ME- forening, Vestfold Fylkeslag

Kristinas engasjement, og omtanke for andre mennesker er unik. Ved å dele av egen erfaring til de syke og pårørende som er i krevende livssituasjoner bidrar hun til kunnskapsøkning, som igjen fører til en enklere hverdag for de rammede. Vi har satt stor pris på hennes bidrag, og vil fortsette å benytte oss av henne ved senere anledninger.

 

Elisabeth Røyseth

Styreleder i Norges ME-forening, Vestfold fylkeslag.

Norges ME- forening, fylkeslaget i Hedmark og Oppland

Kristina deler åpent og engasjerende om sine erfaringer, og formidler kunnskap om ME på en måte som når frem til ME-syke, pårørende og fagfolk. Hun klarer på en unik måte å formidle utfordringene mange ME pasienter møter i hverdagen. ME-foreningen i Hedmark og Oppland anbefaler dette foredraget og foredragsholder på det varmeste.

Irene Richardsen- Angen

for styret i fylkeslaget

Norges ME- forening, fylkeslaget i Rogaland

Kristina formidler gjennom teori, og ved å fortelle sin egen historie om hvordan det er å leve med alvorlig sykdom. Hun byr på mange gjenkjennelige eksempler. Det ble også gode spørsmål-og-svar-runder. Tilbakemeldingene fra deltakerne i etterkant var svært positive!

Astrid Meyer-Knutsen

styret i Rogaland Fylkeslag

Norges ME- forening, Østfold Fylkeslag

Kristina deler egne erfaringer og gir håp og inspirerer pasienter og pårørende i en vanskelig situasjon. Hun har en unik evne til å bygge tillit og håp, og tydeliggjør alvoret, samtidig som det legges vekt på det gode i det vonde. Hennes tilnærming og kompetanse er tillitsvekkende, så deltagerne føler seg sett og forstått.

Linda Andresen

Styret i Norges ME- forening, Østfold fylkeslag

Meny