MINE BØKER

DET DU IKKE SER: å leve med kronisk sykdom (2021)

KRISTINA VEDEL NIELSEN (f.1974) er en av ti til tyve tusen nordmenn som lever med Myalgisk Encefalopati (ME). I 2015 kom Institute of Medicine med en grundig rapport hvor de konkludert med at «ME er en alvorlig, kronisk og kompleks multisystemsykdom, og som er sterkt funksjonsnedsettende». På tross av dette opplever ME-syke å ikke få hjelpen de trenger i hjelpeapparatet.

Forfatterne tar deg med inn i hennes historie gjennom sykdomsdebut via utredning, diagnose, rehabilitering, arbeidsrettet tiltak og uføre prosessen. Forfatteren belyser også viktige temaer slik som sorg, sykdomsskam, fordommer, stigma, aksept og mestring av alvorlig sykdom.

Et kapittel tar også for seg pårørende. Alvorlig sykdom berører ikke bare den som rammes, men også familie og venner. Boken inneholder også informasjon om praktiske løsninger og hjelpemidler, og en grunnleggende innføring i stønadsordninger og rettigheter.

Ei meget god faglig og konkret bok om hva ME er, det å ha sykdommen, hvordan kunne leve med og mestre. Burde vært godkjent faglitteratur i utdannelsen til alt helsepersonell, NAV, ansatte og rådgivere i skoleverk, PPT og barnevern.

Cate- Elin Mathisen Haga

Spes.ped. koordinator/ sosialrådgiver, lærer

Boken vil kunne være til uvurderlig hjelp for ME- rammede,  pårørende og helsepersonell, og kunne fint inngått i pensum på sykepleierstudiet. 

Tina Grimsmo

sykepleier

Boken har gitt oss en forståelse for at ME er en alvorlig sykdom, og nå kan vi starte med å rette opp i mye av det vi har gjort feil, i mangel på kunnskap.

Pårørende

Det var så lett å kjenne seg igjen i alt i boken, og språket var så lett og forståelig. Dine ord forandret noens liv på en veldig positiv måte.

ME- pasient

Dette er en ærlig bok som forteller sannheten, endelig! Noe av det flotteste ved boken er at Kristina er god på å formidle hvor viktig det er å se hva man faktisk får til og ikke ha fokus på alt man ikke har kapasitet til lenger.

Gry Finstad Molland

tidligere generalsekretær i Norges ME-forening

Anbefaler denne boken både til pasienter, om mulig, pårørende, og også helsepersonell og andre i hjelpeapparatet vil ha godt utbytte av å lese boken. Den gir kunnskap, innsikt og forståelse av ME-sykdommen og gode praktiske råd. Hvordan ME diagnostiseres og de mest karakteristiske symptomene er forbilledlig beskrevet, og er gjenkjennelig for den alvorlig ME-syke. Hun gir stemme til andre ME-syke.

Laila Dåvøy

tidligere politiker, og sykepleier

Bestill signert utgave av boken
Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.
Fill out this field
Select an option
Du vil motta en e-post med betalingsinformasjon
Select an option
Fill out this field

BETALINGSINFORMASJON

Betal til konto:
Konto nr: 9487 11 73562
Merk innbetaling med ditt navn og adresse


Betal med vipps:
Gå inn på vipps, velg «KJØP OG BETAL»
skriv så inn vipps nr: 583057
Merk innbetaling med ditt navn og adresse


Pris pr bok: 274,- (inkludert porto)

Frakt på flere bøker på forespørsel

Meny