Til daglig jobber jeg som kurs-og foredragsholder innenfor temaet kronisk sykdom, og psykisk helse.

Jeg er opptatt av å ha fokus på tingene som kan gjøres noe med, og akseptere endringer i livet som følge av kronisk sykdom. Ved å finne balanse mellom hvile og aktivitet kan man få en bedre hverdag.

Jeg har lang erfaring gjennom utredning, diagnostisering, rehabilitering, omskolering og arbeidsrettet tiltak. Har også lang erfaring i det å stå utenfor ordinært lønnsarbeid, og det å være inn under aktiviseringskrav.

Jeg har holdt foredrag for tusenvis av folk om hvordan det er å leve med kronisk sykdom, og hva man selv kan gjøre for å ta ansvar i eget liv. Jeg bistår også med erfaringsformidling til helsepersonell over hele landet som ønsker mer kunnskap om hvordan tilrettelegge på en god måte for personer med ME/CFS.

Jeg ble alvorlig syk i 2012 og endte med en omstridt diagnose, dårlig prognose og en dyptgripende karrièreendring. Sykdommen satte meg ut av arbeid, familie og en vanlig hverdag i flere år. Min historie om hvordan det er å bli alvorlig syk med en omstridt diagnose ble til boken «Det du ikke ser: å leve med kronisk sykdom».  Forordet er skrevet av tidligere politiker og tidligere leder for Norsk sykepleierforbund Laila Dåvøy. En oppdatert versjon av boken ble utgitt i 2021.

Jeg kan tilpasse foredragene etter ønske for tema.  Ta kontakt for mer informasjon om dette.

MIN BAKGRUNN

Siden 2014 har jeg holdt kurs og foredrag for tusenvis av mennesker for landets skoler og universitet, kommuner, rehabiliteringssenter, ideelle organisasjoner, NAV, Fønix, Ifokus, og ved fagkonferanser for CFS/ME. Foredragene har handlet om hvordan det er å leve med alvorlig og funksjonsnedsettende sykdom, utfordringene man møter på, og hva som kan gjøres for å hjelpe de syke og deres pårørende.

  • Jeg er utdannet med en bachelorgrad i ledelse, og er sertifisert coach. Lang erfaring som leder i privat sektor, og jobbet mange år i helsesektoren innen pleie og omsorg.
  • Sertifisert coach fra Norsk Coach Akademi.
  • Forfatter av boken, Det du ikke ser: Å leve med kronisk sykdom (revidert utgave. 2021). Jeg har erfaringsbasert kunnskap gjennom utredning, diagnostisering, NAV, omskolering, og rehabilitering.
  • Tidligere erfaringskonsulent ved lærings-og mestringssentert i Vestfold. Hvor jeg har vært med å bygge opp mestringskurs for ME-syke, og har 5 års erfaring som foredragsholder der.
  • Jobber i dag som kurs- og foredragsholder.
Meny